Back to Question Center
0

Category: Uncategorized

1 answers:


Category: UncategorizedNew Beginnings

ບໍ່ມີເວລາທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບໃຊ້ສຸຂະພາບຂອງເຮົາເອງ. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ, ການກະກຽມທີ່ດີກວ່າພວກເຮົາຈະມີບົດບາດຢ່າງຫ້າວຫັນ. ແລະໃນຂະນະທີ່ຄວາມສົນໃຈໃນສຸຂະພາບສ່ວນຕົວແມ່ນແນ່ນອນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປະທະກັນເລື້ອຍໆໂດຍມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີສຸຂະພາບ, ສະຫນັບສະຫນູນແລະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ພວກເຮົາຕອບຄໍາຖາມທີ່ຊັດເຈນແລະຊື່ສັດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາບໍ?. ອາຫານອາຫານທໍາມະຊາດແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ດີແລະຊີວິດຊີວິດຕະຫຼອດຊີວິດ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາເອົາຂໍ້ມູນນີ້ໄປສູ່ການປະຕິບັດແນວໃດ?.
ຈຸດປະສົງຂອງ blog ນີ້ແມ່ນເພື່ອສຶກສາແລະຊຸກຍູ້ທ່ານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະສຸຂະພາບດີຈາກທັດສະນະທີ່ບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ - curso fotografia online gratis nikon. ໃນຖານະນັກໂພຊະນາການ Holistic, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານແລະຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທີ່ມີສຸຂະພາບດີສໍາລັບຮ່າງກາຍແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກແບ່ງປັນການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ກັບທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມຮາກໃຫມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອຖາມຄໍາຖາມ, ແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນ, ຊອກຫາການດົນໃຈແລະລັກສູດຫລືສອງ. ທ່ານສາມາດເຮັດການປ່ຽນແປງຂະຫນາດນ້ອຍໃນມື້ຂອງທ່ານເພື່ອສ້າງການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ໆໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ກະຈາຍຄໍາແລະປ່ອຍໃຫ້ຮາກໃຫມ່ຂອງທ່ານເຕີບໂຕ.

Copyright 2012 My Roots ໃຫມ່ທີ່ mynewroots. blogspot. com

April 23, 2018